/برنامه بازو /علی بهادری از همدان

ا.فقط روزهای شنبه و چهارشنبه

1.شنبه
جلو بازو نشسته تک دمبل از بغل3 ست هر ست تا ناتوانی
جلو بازو ارنج ثابتسه ست تا ناتوانی
بلا فاصله یک ست پشت بازو این بخاطر اینه که بازوها دچار گرفتگی نشه
جلو بازو هالتر سه ست تا ناتوانی
انتخاب وزنه مناسب به طوری باشه که معمولا ست اول را تا 15 حرکت بتوانی انجام بدی

2/چهارشنبه این هفته همین حرکات را ولی از اخر به اول
توضیح در طول تمرین هر موقع دچار گرفتگی عضله شدید ست پشت بازو فراموش نشه

نتیجه را بهم بگو علی اقا