چه وقت و چه موقع گلوتامین بخورید ؟

بهترین زمان برای مصرف این ماده ، درست بعد از یک ورزش سنگین می‌باشد وقتی که ماهیچه‌هایتان بیشتر از قبل تحلیل رفته‌اند . گلوتامین کاملاً با آب مخلوط نمی‌شود ولی ترکیبش بسیار مطلوب است . گلوتامین هیچ طعم و مزه ای ندارد . بنابراین ، من فقط آن را در یک لیوان می‌ریزم . آن را به هم می زنم و سپس این ترکیب را قورت می‌دهم . گلوتامین ترکیب مهمی در امعاء و احشاء میباشد و به عنوان سوخت برای ملزومات انرژی‌اش مورد استفاده قرار میگیرد.


بیاببد نگاه دیگری به گلوتامین داشته باشیم. ماده‌ای وجود دارد که اخیراً در بازار هم یافت می شود . این ماده توانایی دیواره روده را به منظور جذب بهتر مواد غذایی در جریان خون افزایش می‌دهد . صرفنظر از مقدار گلوتامینی که شما می‌خورید ، ساخت بیشتر این ماده موجود ، مهم است . این ماده لیسوفسفا کلین یا LPC نامیده می شود .

LPC معمولاً در ساخت غذاهای صنعتی استفاده می‌شده و هم اکنون به به سمت ماده ای جهت استفاده در افزودنی های غذایی ، حرکت کرده است. اگر شما فواید ورزش‌های شدید و کوتاه مدت را  همراه با استراحت زیاد مابین جلسات ورزش تشخیص داده‌اید انتظار می‌رود  که مکمل گلوتامین بخش ثابتی از مکمل های ورزشی شما به حساب آید.