عوارض تمرین بیش از حد


الف)كاهش تیروئید:

هورمون تیروئید به عنوان سوزاننده كالری یاد میشود. بعضی افراد كه اصلا" حجم نمیكنند البته با وجود تغذیه بالا و مفید میتوانند علت را از این هورمون بدانند. ترشح و وجود هورمون تیروئید فردینسبت به فرد دیگر متفاوت است. البته یك نكته كلی وجود دارد؛ افرادی كه با وجود خوردن غذای زیاد و پركاری از لحاظ چربی بدن پایین (زیر7%) میباشند، تیروئید پركار و افرادی كه با وجود خوردن غذای اندك تپل مپل اند تیروئید كم كاری دارند.

در صورت تمرین شدید سطح این هورمون در خون پایین میرود كه سبب تحلیل ماهیچه ها در دراز مدت خواهد شد.

ب)افتادن سطح تستسترون:

همانطور كه میدانید تمرین سبب افزایش سطح این هورمون معجزه گر میشود و البته تمرین بیش از حد بالعكس.

ج)افزایش سطح استروژن:

این مورد نیز سبب چربی گرفتن بدن خواهد شد.

د)مقاومتهای انسولینی:

تمرین زیاد باعث میشود كه پذیرنده های ماهیچه از قبول انسولین خودداری كرده و تحقیقات نشان میدهد كه گاه مقاومت در برابر انسولین سبب چربی گرفتن بدن خواهد شد.

ه)تغییرات سطح كورتیزول:

میدانیم كه تیروئید و تستسترون سازنده ماهیچه اند در حالتی كه كورتیزول سلولهای ماهیچه را میشكند این هورمون با تاثیری روی رادیكالهای آزاد ماهیچه ای باعث تبدیل آنها به انرژی شده و آنجاست كه اشك شما را در می آورد.

و)كم شدن سطح آی جی اف:

آی جی اف یا عامل رشد شبیه انسولین در صورت تمرین شدید و كم شدن كالری اتفاق می افتد، كه آن هم غم بزرگی را برای كسانی كه به دنبال هیكل گنده هستند بوجود می آورد.